1. Címlap
  2. Toborzási, kiválasztási tanácsok
  3. Munkaerő-gazdálkodás
  4. Fontos határidő a héten: munkavédelmi képviselőt kell választani

Fontos határidő a héten: munkavédelmi képviselőt kell választani

Fontos határidő a héten: munkavédelmi képviselőt kell választani
Már a legalább 20 főt foglalkoztató cégeknél is kötelező a munkavédelmi képviselő, az eddigi 50 fős alsó alkalmazotti határ helyett. A 20-49 fő közötti vállalatoknak erre január 7-ig sort kell keríteni – figyelmeztet a BDO Magyarország tanácsadó cég. Ki lehet erre alkalmas? Mit tehet a vezető, ha ezt a dolgozók nem akarják?

A munkavédelmi képviselő a munkavállalói érdekvédelem munkavédelemben megjelenő formája. A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahelyek, a munkaeszközök, egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról, az egészség megóvására és a balesetek megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról, részt vehet a munkáltató munkavédelmi intézkedéseinek előkészítésében, a munkabalesetek kivizsgálásában, tájékoztatást kérhet, vagy éppen kezdeményezheti a szükséges intézkedés megtételét a munkáltatónál.

Legalább fél évig ott kell dolgoznia

Munkavédelmi képviselőnek az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki – az újonnan alakult munkáltatót kivéve - legalább hat hónapja a munkáltatóval munkaviszonyban áll és az adott telephelyen dolgozik. Ugyanakkor nem választható munkavédelmi képviselőnek, aki munkáltatói jogot gyakorol (munkáltatói jognak minősül a munkaviszony létesítése, módosítása és megszüntetése), a vezető hozzátartozója, a választási bizottság tagja illetve a munkáltatónál munkaviszony keretében főtevékenységként a munkáltató megbízásából munkavédelmi feladatokat lát el.

A választást mindenképp meg kell tartani

Amennyiben a foglalkoztatottak száma eléri a 20 főt, a választás megtartása kötelező és nem lesz megfelelő kimentésre az a munkáltatói védekezés, hogy a munkavállalók a választási jogosultságukkal nem kívántak élni. A választást ilyen esetben is meg kell tartani, igaz a választás érvényességét és eredményességét, ezen körülményre tekintettel kell majd megállapítani.

„Ha a munkáltatónál nem került sor a munkavédelmi képviselők választására, de a munkáltató megfelelően igazolni tudja, hogy a munkavállalókat tájékoztatta arról, hogy a választás kötelező, és a munkáltató által lebonyolított választás ennek ellenére érvénytelen vagy eredménytelen volt, egy esetleges a munkavédelmi ellenőrzés során nem marasztalhatják el, hiszen a munkavédelmi törvényben foglalt kötelezettségének eleget tett.” – hívta fel a figyelmet, Máriás Attila a BDO vezető munkaügyi tanácsadója.

Mi kell az érvényességhez?

A munkavédelmi képviselő választás abban az esetben érvényes, ha azon a részvételre jogosultak fele részt vett. Ugyanakkor a választás érvényes, de eredménytelen, ha a minimálisan szükséges 30%-os támogatást nem kapta meg egyik jelölt sem a szavazás során.